T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Muş İl Sağlık Müdürlüğü Muş Malazgirt Devlet Hastanesi

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Muş İl Sağlık Müdürlüğü Muş Malazgirt Devlet Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Antibiyotik Kontrol Ekibi

Güncelleme Tarihi: 28/02/2019

Antibiyotik Kontrol Ekibi

  

 

                                         ANTİBİYOTİK KONTROL EKİBİ

 
KODU:K.KY.YD.98YAYIN TARİHİ: OCAK 2013REVİZYON NO: 01REVİZYON TARİHİ: 02/04/2018SAYFA NO: 1/1

 

1.Antibiyotik Kontrol Ekibinde,

Enfeksiyon hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı, Tıbbi Mikrobiyoloji Uzmanı, Cerrahi branşlardan bir uzman, Pediatri uzmanı ve Eczacı’ dan oluşur

2.Antibiyotik kontrol kurulu Görev ve yetkileri:

  • Antibiyotik kullanım kurallarını belirlemek.
  • Hekimlere yönelik doğru antibiyotik kullanım politikalarını içeren el kitaplarını hazırlamak, eğitim toplantıları düzenlemek.
  • Kısıtlı antibiyotik raporlama sistemini uygulamak.
  • MO antibiyotiklere direnç durumunu sürekli takip etmek ve kliniklere duyurmak üzere EKK sunmak.
  • Hastane eczanesine alınması gereken antibiyotiklerin çeşit ve miktarlarını hesaplamak ve EKK ya sunmak.
  • Antibiyotik reçetelerinin yazılmalarına ilişkin detaylı prosedürler hazırlamak ve denetlemek.
  • Cerrahi kliniklerle birlikte profilaktik antibiyotik kullanım protokollerini belirleyip EKK ya sunmak

 

 3.EKİBİN TOPLANMA SÜRESİ:4 AYDA BİR

 4.KOMİTEDE YER ALAN KİŞİLER:

 

NOGÖREVİ/ÜNVANIADI SOYADI
1Enfeksiyon DoktoruUzm.Dr .Eren BEKTAŞ
3Cerrahi Branş Uzmanı
4Pediatri Branş UzmanıUzm. Dr.Yasemin ERSÖZ
5EczacıEcz Mehmet  Emin KOCAKAYA

 

 

 

 

 

Hazırlayan

 

KALİTE YÖNETİM BİRİMİ

Kontrol Eden

 

KALİTE YÖNETİM DİREKTÖRÜ

Onaylayan

 

BAŞHEKİM