T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Muş İl Sağlık Müdürlüğü Muş Malazgirt Devlet Hastanesi

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Muş İl Sağlık Müdürlüğü Muş Malazgirt Devlet Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Hasta & Hasta Yakınlarının Görüşlerinin Alınması Ekibi

Güncelleme Tarihi: 21/03/2019

Hasta&Hasta Yakınlarının Görüşlerinin Alınması Ekibi

HASTA VE HASTA YAKINLARININ GÖRÜŞLERİNİN

 

ALINMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİ EKİBİ

baklogo
KODU:KY.YD.95YAYIN TARİHİ: OCAK 2013REVİZYON NO: 03REVİZYON TARİHİ: 11.05.2018SAYFA NO: 1/1

 

1.AMAÇ:

  • Hastanemizde yatarak ve ayaktan tedavi gören hastalarımızla hasta yakınlarının öneri ve şikâyetlerini değerlendirmek ve bu bağlamda gerekli çalışmaları gerçekleştirmek.
  • Her hafta Perşembe günü Hasta Hakları Birim Sorumlusu, Kalite Yönetim Direktörü ve Sorumlu Başhekim Yardımcısı tarafından açılmakta görüşler ve şikâyetler değerlendirilmektedir.
  • Hastanemizden hizmet alan yatan ve ayaktan tedavi gören hasta ve hasta yakınlarını kapsamaktadır.

2.EKİBİN TOPLANMA SÜRESİ: 4 AYDA BİR

 

  1. KOMİTEDE YER ALAN KİŞİLER:

NOGÖREVİ/ÜNVANIADI SOYADI
1Tıbbi hizmetler YöneticisiUZM. DR.Zekeriya HANNARİCİ
 2İdari ve Mali hizmetler Müdürü Hüseyin HAYDAROĞULLARI
2Kalite Yön. DirektörüEsra ÖZBEK
3PsikologSongül SARSIK
4Hasta Hakları Birim Çalışanı—-

 

                        Hazırlayan

 

KALİTE YÖNETİM BİRİMİ

                      Kontrol Eden

 

KALİTE YÖNETİM DİREKTÖRÜ

Onaylayan

BAŞHEKİM