T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Muş İl Sağlık Müdürlüğü Muş Malazgirt Devlet Hastanesi

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Muş İl Sağlık Müdürlüğü Muş Malazgirt Devlet Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Çalışan Hakları & Güv. Komitesi

Güncelleme Tarihi: 28/02/2019

Çalışan Hakları & Güv. Komitesi

 

 

                            ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ KOMİTESİ

KODU: K.KY.YD.104YAYIN TARİHİ: OCAK 2013REVİZYON NO: 11REVİZYON TARİHİ: 27/04/18SAYFA NO: 1/1

1-KOMİTENİN GÖREV ALANI ASGARİ AŞAĞIDAKİ KONULARI KAPSAR:

 1. Çalışan personelin zarar görme risklerinin azaltılması
 2. Riskli alanlarda çalışanlara yönelik gerekli önlemlerin alınması
 3. Fiziksel ve psikolojik şiddete maruz kalınma risklerinin azaltılması
 4. Kesici delici alet yaralanma risklerinin azaltılması
 5. Kan ve vücut sıvılarıyla bulaşma risklerinin azaltılması,
 6. Sağlık taramalarının yapılması,

           

 1. KOMİTENİN TOPLANMA SÜRESİ: 3AYDA BİR

 1. GEREKTİĞİNDE DÜZELTİCİ-ÖNLEYİCİ FAALİYETLER BAŞLATILIR:

 1. Düzeltici Faaliyet:Tespit edilen bir uygunsuzluğun sebebini veya diğer istenmeyen durumu yok etmek için yapılan faaliyet. Düzeltici faaliyet ise tekrar meydana gelmeyi önlemek için yapılır.

 

 1. Önleyici Faaliyet:Potansiyel (olabilme olasılığı yüksek olan bir olay) bir uygunsuzluğun sebebinin veya diğer istenmeyen olabilecek durumların bertaraf edilmesi için yapılan   faaliyet. Önleyici faaliyet bir olumsuz olayın meydana gelmesini önlemek için yapılır.

 

 1. KOMİTEDE YER ALAN KİŞİLER:

 

NOGÖREVİ/ÜNVANIADI SOYADI
1Tıbbi hizmetler YöneticisiUZM. DR.Zekeriya HANNARİCİ
2İdari Hizmetler YöneticisiHüseyin HAYDAROĞULLARI
3Sağlık Bakım Hizmetleri YöneticisiLeyla TEKER
4Kalite Yön. DirektörüEsra ÖZBEK
5Enfeksiyon HemşiresiGülbahar ALTUNGÜL
6Çalışan Güvenliği Birim PsikologSongül SARSIK
7HekimUzm. Dr Eren BEKTAŞ
8Laboratuar SorumlusuMehmet ŞAN
9Yoğun Bakım Sorumlu HemşiresiMerve KÜNKÜL
10Acil Servis Sorumlu HemşiresiMehmet Nafiz Arslan
11Ameliyathane Sorumlu HemşiresiRuken AKÇA
12Röntgen SorumlusuHımşan ÇELİK
13Doğumhane SorumlusuHatice TEKİN
14Genel Cerrahi ve Kadın Doğum Servisi SorumlusuMerve AKTEKİN
15Çocuk ve Dahiliye Servisi SorumlusuNebahat TAŞKIN
16Diyaliz SorumlusuDerya ÇAKAL

 

 

Hazırlayan

 

KALİTE YÖNETİM BİRİMİ

 

Kontrol Eden

 

KALİTE YÖNETİM DİREKTÖRÜ

 

Onaylayan

 

BAŞHEKİM