T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Muş İl Sağlık Müdürlüğü Muş Malazgirt Devlet Hastanesi

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Muş İl Sağlık Müdürlüğü Muş Malazgirt Devlet Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Anesteziyoloji ve Reanimasyon

Güncelleme Tarihi: 24/09/2018

Anestezi polikliniğinde preoperetif ve anestezi ile ilgili her türlü değerlendirme, görüşme, ameliyathanede uygulanan her türlü girişimin anestezi ve ameliyathane prosedürleri açısından takibi, ameliyathane dışında uygulanan tanısal, cerrahi veya ağrılı girişimlerde anestezi ve analjezi uygulaması.

TÜM ANESTEZİ UYGULAMALARI

  • Anestezi polikliniğinde preoperetif ve anestezi ile ilgili her türlü değerlendirme, görüşme
  • Ameliyathanede uygulanan her türlü girişimin anestezi ve ameliyathane prosedürleri açısından takibi
  • Ameliyathane dışında uygulanan tanısal, cerrahi veya ağrılı girişimlerde anestezi ve analjezi uygulaması
  • Ameliyathane içi ve dışı analjezi ve sedasyon uygulamalarında hastane ekibinin eğitimi
  • Postoperetif analjezi ve ameliyat sonrası hasta takibi
  • Acil müdahalelerde yardım ve gerekirse yönetim
  • Code-blue (acil durum) ekibine destek
  • Gerekli görülen konularda hasta broşürleri hazırlamak ve eğitim vermek (Anestezide Sık Sorulan Sorular, Anestezi Sonrası Dönem, Doğum ve Anestezi, Çocuklarda Anestezi, Günübirlik Anestezi Uygulamaları….)

HİZMET ALANLARI / HİZMET SAATLERİ:

Pazartesi – Cuma: 08:30-18:00

Cumartesi : 08:30-13:00

Elektif ve acil hizmet : 24 saat

BÖLÜM KULLANIMINDA OLAN TEKNİK OLANAKLAR:

Gelişmiş, son teknoji anestezi cihazları, monitörler, infüzyon cihazları

Her türlü donanıma uygun amaliyathane odaları

Anestezi uygulamalarına müsait USG

Fiberoptik entübasyon ve zor hava yolu uygulamaları için donanımlı araba

TEE

Pediatrik vakalarda anastezik açıdan müdahaleler için her türlü malzemenin bulunduğu özel araba

Uyanma ve takip ünitesi ve bu ünite içinde tüm malzemelerin bulunduğu depo

Narkotik ilaçların takibi için özel olarak oluşturulmuş sistem

Preop hastaların görülebilmeleri için poliklinik hizmetlerinin ve ufak girişimlerin yapılabileceği ünit

Tüm hastalara uygulanan hasta kontrollü analjezi (PCA)

ÜNİTELER / BİRİMLER:

Ameliyathaneler, poliklinik, servis, acil, küçük müdahale odaları, tanısal girişimler dahil olmak üzere tüm hastanede hizmet verilir.

LABORATUVAR:

Hastaların tanı, tedavi ve anestezi uygulamaları için laboratuvar bölümü ile birlikte çalışır. Gerekli tüm istem ve takipleri yapar. Takip ettiği hastalarda yapılan kan ve kan ürünleri transfüzyonu prosedürlerini uıygular ve takip eder.

AMELİYAT / İŞLEM / GİRİŞİMLER:

Tüm Anestezi uygulamalarını yapar:

Entübasyon, santral ven ve arter kanülasyonları, sıvı ve kan tedavisi için gerekli girişimler, ağrı tedavisi, zor hava yolu uygulamaları, periferik ve santral tüm sinir blokları, mekanik ventilasyon uygulaması, bölümlere ve hastaya spesifik tüm anestezi ve analjezi uygulamalarını yapar.

TANI VE TEDAVİSİ YAPILAN HASTALIKLAR:

Takip ettiği hastaların postoperatif ağrı tedavisi, kronik ağrı hastaları için basamak tedavisi

Preoperatif dönemde hastanın operasyona hazırlanması sırasında mevcut ve ilave hastalıklarının teşhis, tedavi ve amaliyata uygunluk açısından yönetimi ve hazırlanması.

Peroperetif yeni gelişebilecek bozuklukların teşhis ve tedavisini planlamak.

Bütün bu işlemler yanında hastanın amaliyatının da olabilecek en düşük riskte gerçekleşmesini sağlamak için takip ve anestezi uygulamları.

ÖZELLİKLİ HİZMET ALANLARI:

Tüm bölümlere ve hastalıklara spesifik analjezi, anestezi, acil uygulamalar

Narkotik uygulamalar gibi kaydı ve takibi önemli olan ilaçlarda kontrol ve eğitim