T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Muş İl Sağlık Müdürlüğü Muş Malazgirt Devlet Hastanesi

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Muş İl Sağlık Müdürlüğü Muş Malazgirt Devlet Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Atık Yönetim Ekibi

Güncelleme Tarihi: 28/02/2019

Atık Yönetimi Ekibi

  

 

                                            ATIK YÖNETİM EKİBİ

 
KODU:K.KY.YD.97YAYIN TARİHİ: OCAK 2013REVİZYON NO: 02REVİZYON TARİHİ:02.01.2019SAYFA NO: 1/1

 

 1. Atık Yönetim Biriminin Teşkili:

Hastane bünyesinde tıbbi, evsel ve geri dönüşümlü atıkların atık politikasına uygun olarak toplanması ve bertarafının sağlanması için Atık Yönetim Birimi kurulur.

 • Tıbbi Hizmetlerden
 • Kalite Yön. Direktörü
 • Hasta Hizmetleri ve Sağlık Otelciliği Müdürü
 • İdari Hizmetler Yöneticisi
 • Hast. ve Mikrobi. Uzm
 • Biyokimya Uzmanı
 • Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi.
 • Atık Yönetim Sorumlusu
 1. Atık Yönetim Biriminin Görevleri:
 2. Atıkların kaynağında ayrı toplanması ve biriktirilmesi, toplanması ve taşınmasında kullanılacak ekipman ve araçlar, atık miktarları, toplama sıklığı, geçici depolama sistemleri, toplama ekipmanlarının temizliği ve dezenfeksiyonu, kaza anında alınacak önlemler ve yapılacak işlemler, bu atıkların yönetiminden sorumlu personel ve eğitimleri başta olmak üzere detaylı bilgileri içerenTıbbi Atık Yönetim Planını hazırlamak ve uygulanmasını sağlar.
 3. Atık yönetimi ile ilgili eğitimleri planlamak.
 4. Denetim rapor ve kayıt çalışmalarını yapmak.
 5. Atık yönetimi için gerekli olan araç, gereç ve ekipmanı belirlemek ve kullanılmasını sağlamak.
 6. Atık azaltma stratejisi geliştirmek.
 7.  Birim olağan durumlarda 2 ayda bir, olağanüstü durumlarda derhal toplanır. Atık yönetim sorumlusunun belirlediği gündeme göre kararlarını alır ve uygulamaya koyar.

         3.EKİBİN TOPLANMA SÜRESİ:4 AYDA BİR

 1. KOMİTEDE YER ALAN KİŞİLER:

 

NOGÖREVİ/ÜNVANIADI SOYADI
1Tıbbi hizmetler YöneticisiUZM. DR.Zekeriya HANNARİCİ
2Kalite Yön. DirektörüEsra ÖZBEK
3İdari Hizmetler YöneticisiHüseyin HAYDAROĞULLARI
4Enfeksiyon Kontrol HemşiresiGülbahar ALTUNGÖL
5Atık Yönetim SorumlusuYunus DEMİRBAŞ

 

 

Hazırlayan

 

KALİTE YÖNETİM BİRİMİ

Kontrol Eden

 

KALİTE YÖNETİM DİREKTÖRÜ

Onaylayan

 

BAŞHEKİM