T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Muş İl Sağlık Müdürlüğü Muş Malazgirt Devlet Hastanesi

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Muş İl Sağlık Müdürlüğü Muş Malazgirt Devlet Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Kırmızı Kod Yönetim Ekibi

Güncelleme Tarihi: 28/02/2019

Kırmızı Kod Yönetim Ekibi

  

 

                    KIRMIZI KOD YÖNETİM EKİBİ GÖREV TANIMI

 
KODU: K.KY.YD.102YAYIN TARİHİ: OCAK 2016REVİZYON NO: 01REVİZYON TARİHİ: 27/04/18SAYFA NO: 1/2

Kırmızı kod; hastanede çıkabilecek herhangi bir yangın tehlikesi halinde, yangına en hızlı şekilde müdahale edilerek oluşabilecek tehlikeleri ve zararları en aza indirmek ve/veya önlemek amacıyla oluşturulan acil uyarı kodudur.

Hastanede, yangına zamanında müdahale yapılmasına yönelik kırmızı kod ile tanımlanan acil uyarı sistemi oluşturulmalıdır.

Hastanenin tüm alanlarını kapsayıcı ve adreslenebilir bir yangın algılama sistemi bulunmalı, sistemin bakım ve kontrollleri düzenli aralıklarla yapılmalıdır.

Acil uyarı sistemi, gerektiğinde ilgili kişileri uyarmaya yönelik görsel ve işitsel fonksiyona sahip olmalıdır. Acil uyarı sistemi, kesintisiz güç kaynağına bağlı olarak çalışmalı, itfaiye gibi ilgili birimlerle koordinasyon sağlayacak şekilde oluşturulmalıdır.

Kırmızı kod yönetimi ile ilgili sorumlular belirlenmelidir.

Sorumlular, hastanenin büyüklüğü ve hizmetlerin çeşitliliği dikkate alınarak, kırmızı kod uygulamalarının etkililiğini, sürekliliğini ve sistematikliğini sağlayacak şekilde tanımlanmalı, hastane yönetiminden en az bir kişi sorumlular arasında yer almalıdır.

Sorumluluk alanı, kırmızı kod ile ilgili tatbikat ve eğitimlerin organizasyonu ve gerektiğinde düzeltici önleyici faaliyetlerin başlatılmasını kapsamalıdır.

Yapılan kırmızı kod müdahalesi ile ilgili kayıtlar tutulmalıdır.

Tutulan kayıtlarda asgari aşağıdaki bilgiler yer almalıdır:

  • Yangının çıktığı tarih ve saat
  • Yangının çıktığı yer
  • Yangının başlama nedeni
  • Çevrede oluşan olumsuzluklar
  • Yangına müdahale edenlerin kişisel ve iletişim bilgileri

Kayıtlar Kalite Yönetim Birimi’ne gönderilmelidir.

Çalışanların katılımı ile yılda en az bir kez kırmızı kod tatbikatı yapılmalıdır.

Tatbikatların görüntü kayıtları bulunmalıdır.

Tatbikat raporu hazırlanmalıdır.

Gerektiğinde düzeltici önleyici faaliyetler başlatılmalıdır.

Çalışanlara kırmızı kod ile ilgili eğitim verilmelidir.

  1. Çalışma Usul ve Esasları:

Ekip üyeleri HKS çerçevesinde, Kalite Yönetim Birimi ile koordine olarak çalışmalarını yürütür.

Ekip her ayın ilk haftası toplanarak yapılan beyaz kod çağrılarını ve vaka bildirimlerini görüşür.

Gerektiğinde hastane yöneticileri ve diğer hastane çalışanları toplantıya davet edilebilir.

Toplantılar gerçekleştirilir. Toplantı Tutanak Formu ile toplantı kararları kayıt altına alınır.

Kararın bir örneği Kalite Yönetim Birimine ve üst yönetime gönderilir.

 

4.EKİBİN TOPLANMA SÜRESİ:4 AYDA BİR

 

  1. Komite Yer Alan Kişiler:

NOGÖREVİ/ÜNVANIADI SOYADI
 1Tıbbi hizmetler YöneticisiUZM. DR.Zekeriya HANNARİCİ
 2İdari Hizmetler YöneticisiHüseyin HAYDAROĞULLARI
 3Sağlık Bakım Hizmetleri YöneticisiLeyla TEKER
 4Kalite Yönetim DirektörüEsra ÖZBEK
 5PsikologSongül SARSIK
 6Sivil Savunma SorumlusuBehçet ŞANCİ
 7Teknik Servis Bölüm SorumlusuFesih YILMAZ

 

Hazırlayan:

 

Kalite Yönetim Birimi

 

 

Kontrol Eden:

 

Kalite Yönetim Direktörü

 

Onaylayan:

 

Başheki