T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Muş İl Sağlık Müdürlüğü Muş Malazgirt Devlet Hastanesi

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Muş İl Sağlık Müdürlüğü Muş Malazgirt Devlet Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Hasta Güvenliği Komitesi

Güncelleme Tarihi: 28/02/2019

Hasta Güvenliği Komitesi

  

 

                                        HASTA GÜVENLİĞİ KOMİTESİ

KODU: K.KY.YD.103YAYIN TARİHİ: OCAK 2013REVİZYON NO: 02REVİZYON TARİHİ: 20/07/2017SAYFA NO: 1/2
     

 1. KOMİTENİN GÖREV ALANI ASGARİ AŞAĞIDAKİ KONULARI KAPSAR:
 2. Hastaların doğru kimliklendirilmesi
 3. Çalışanlar arasında etkili iletişim ortamının sağlanması
 4. İlaç Güvenli uygulamalarının sağlanması
 5. Transfüzyon güvenliğinin sağlanması
 6. Radyasyon güvenliğinin sağlanması
 7. Düşmelerden kaynaklanan risklerin azaltılması
 8. Güvenli cerrahi uygulamalarının sağlanması
 9. Tıbbi cihaz güvenliğinin sağlanması
 10. Hasta Mahremiyetinin Sağlanması
 11. Hastaların Güvenli transferi
 12. Hasta bilgileri ve kayıtlarının sağlık çalışanları arasında güvenli bir şekilde devredilmesi
 13. Bilgi güvenliğinin sağlanması
 14. Enfeksiyonların önlenmesi
 15. Laboratuvarda hasta güvenliğinin sağlanması

 

B.KOMİTENİN TOPLANMA SÜRESİ: 3AYDA BİR

 

GEREKTİĞİNDE DÜZELTİCİ-ÖNLEYİCİ FAALİYETLER BAŞLATILIR:

1.Düzeltici Faaliyet:Tespit edilen bir uygunsuzluğun sebebini veya diğer istenmeyen durumu yok etmek için yapılan faaliyet. Düzeltici faaliyet ise tekrar meydana gelmeyi önlemek için yapılır.

 

2.Önleyici Faaliyet:Potansiyel (olabilme olasılığı yüksek olan bir olay) bir uygunsuzluğun sebebinin veya diğer istenmeyen olabilecek durumların bertaraf edilmesi için yapılan             faaliyet. Önleyici faaliyet bir olumsuz olayın meydana gelmesini önlemek için yapılır.

 

3.KOMİTEDE YER ALAN KİŞİLER:

 • Tıbbi Hizmetler Yöneticisi                 İdari Hizmetler Yöneticisi
 • Hemşirelik Hizmetleri Yöneticisi       Kalite Yönetim Direktörü
 • Cerrahi Branş Uzmanı                      Dahili Branş Uzmanı
 • Laboratuar Branş Uzmanı                 Anesteziyoloji ve Reanimasyon Branş Uzmanı
 • Hastane Bilgi Sistem Sorumlusu       Eczacı
 • Bölüm Kalite Sorumlusu                    Psikolog

 

 

 

Hazırlayan

 

KALİTE YÖNETİM BİRİMİ
Esra ÖZBEK

Kontrol Eden

 

KALİTE YÖNETİM DİREKTÖRÜ
Esra ÖZBEK

Onaylayan

 

BAŞHEKİM
Uzm. Dr Zekeriya HANNARİCİ

 

 

 

 

 

 

 

                                HASTA GÜVENLİĞİ KOMİTESİ

KODU: K.KY.YD.103YAYIN TARİHİ: OCAK 2013REVİZYON NO: 02REVİZYON TARİHİ: 20/07/2017SAYFA NO: 2/2

 

 

 

 

 

 

NOGÖREVİ/ÜNVANIADI SOYADI
1Tıbbi hizmetler YöneticisiUzm. Dr Zekeriya HANNARİCİ
2İdari Hizmetler YöneticisiHüseyin HAYDAROĞULLARI
3Sağlık Bakım Hizmetleri YöneticisiLeyla TEKER
4Kalite Yön. DirektörüEsra ÖZBEK
5
 
6Dâhili UzmanUz.Dr.Eren BEKTAŞ
7Laboratuar Sor.Mehmet ŞAN
8Hastane Bilgi Sist. SorumlusuMevlüt AKNUR
9EczacıEcz. Rabi Nevrozcan SALAN
10Hasta Güvenliği Birim Sor.Songül SARSIK
11PsikologSongül SARSIK
12Bölüm Kalite SorumlusuNebahat TAŞKIN
13Bölüm Kalite SorumlusuEsra AKDAĞ BİÇEN

 

 

 

 

 

Hazırlayan

 

KALİTE YÖNETİM BİRİMİ

Kontrol Eden

 

KALİTE YÖNETİM DİREKTÖRÜ

Onaylayan

 

BAŞHEKİM