T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Muş İl Sağlık Müdürlüğü Muş Malazgirt Devlet Hastanesi

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Muş İl Sağlık Müdürlüğü Muş Malazgirt Devlet Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Tıbbi Sosyal Hizmet Birimi

Güncelleme Tarihi: 04/12/2019

SOSYAL HİZMET BİRİMİ

TIBBİ SOSYAL HİZMET NEDİR?

Ayakta ya da yatarak tedavi gören hastaların tıbbi tedaviden etkili bir şekilde yararlanması, sosyal sağlığının korunması ve geliştirilmesi, tedavi sürecinde hastanın ailesi ve çevresi ile ilişkilerinin düzenlenmesi, tedavi sürecini etkileyen psiko-sosyal ve sosyo-ekonomik sorunların zamanında çözümlenerek sosyal işlevselliğini yeniden kazanması amacıyla yürütülen sosyal hizmet uygulamasıdır.

SOSYAL HİZMET UZMANI(SOSYAL ÇALIŞMACI) KİMDİR?

Hastanede ayaktan veya yatarak tedavi gören hastaların tıbbi tedaviden etkin bir biçimde yararlanmaları amacıyla yürütülecek sosyal, psikolojik, ekonomik, eğitici, destekleyici ve geliştirici hizmetleri planlayan, hastanın ailesi ve çevresi ile ilişkilerinin düzenlenmesi, hastaneden çıktıktan sonra kişisel ve ailevi sorunlarının çözümlenmesi, bireylerin sorunları ile baş etme becerilerinin geliştirilmesi gibi hizmetleri mesleki bilgi, beceri ve bir disiplin içinde uygulayan, üniversitelerin dört yıllık Sosyal Hizmet Bölümünü bitirmiş ve Sosyal Çalışmacı unvanını almış kişi veya kişilerdir.

Sosyal Hizmet Birimi’ne Kimler Hangi Durumlarda Başvuruda Bulunabilir?

1-İhmal ve istismar mağduru çocuklar,

2- Kadına yönelik aile içi şiddet mağdurları,

3- Engelli hastalar,

4- Kimsesiz, terk ve bakıma muhtaç hastalar,

5- Tıbbi psikiyatri alanında psiko-sosyal destek hizmeti gereksinimi bulunan hastalar,

6- Adli vakalar,

7-Psiko-sosyal danışmanlığa ihtiyaç duyan sağlık çalışanları,

Başta olmak üzere Hastanemizde ayakta ya da yatarak tedavi gören tüm hasta/hasta yakınları ve sağlık çalışanları “psiko-sosyal ve sosyo-ekonomik” destek ve danışmanlık hizmeti için başvuruda bulunabilirler.

Sosyal Hizmet Birimi’ne Nasıl Başvurulur?

Sosyal hizmet müdahalesine ihtiyaç duyduğu düşünülen hastalar için; hastayı tedavi eden hekimin hastane otomasyon sistemi üzerinden “Sosyal Hizmetler Konsültasyon İstem Formu”nu doldurması ile, diğer sağlık çalışanlarının sözlü bildirimi ile, hastanın veya yakınlarının doğrudan birime başvurusu ile ve meslek elemanlarının klinik ziyaretinde vakayı tespit etmesi yolu ile Sosyal Hizmet Birimi’ne  başvurular kabul edilir.

Sosyal Hizmet Birimi’nde İşleyiş Nasıldır?

Birime başvurunun yapılmasının ardından meslek elemanı tarafından vakaya ilişkin tanışma (bilgi edinme), değerlendirme, planlama ve müdahale basamakları sırası ile uygulanır. Meslek elemanı değerlendirme basamağında yapmış olduğu ihtiyaç analizi sonuçları çerçevesinde uygun bulduğu müdahaleyi seçer ve uygular. Tıbbi sosyal hizmet müdahalesi danışmanlık ve bilgi verme, psiko-sosyal destek hizmetleri, kaynaklarla bağlantı kurma, resmi kurumlara bildirimde bulunma ve ayni ve nakdi yardımlar temin etmeye kadar geniş bir yelpazede bulunan hizmetler bütününü kapsamaktadır.

Hastanemizde Sosyal Hizmet Birimi 2019 yılından itibaren hizmet vermektedir.

Sosyal Hizmet Birimi Çalışanı

Berivan KAÇMAZ     Sosyal Çalışmacı

İletişim İçin:

Malazgirt Devlet Hastanesi

  • Zemin kat poliklinik girişi Sosyal Hizmet Birimi
  • Telefon : 0436 511 2396/ 1289